Suomen Työväentalojen Liitto ry

Ajankohtaista:

Eläköityvälle pitkäaikaiselle toiminnanjohtaja Anssi Leskelälle luovutettiin kokouksessa Työväenliike-mitali ja muita muistamisia.

 

Suomalaisten työväentalojen edunvalvontaa hoitaa vuonna 1970 perustettu Suomen Työväentalojen liitto ry, johon vuoden 2023 alusta kuului lähes 150 työväentalon tai muun kiinteistön/huoneiston omistavaa yhdistystä. Liiton jäseneksi pääsee pyytämällä jäsenyyden hakulomakkeen joltain johtokunnan jäseneltä.

Liiton keskeisenä toiminta-ajatuksena ja tehtävänä on suomalaisten työväentalojen ja niitä edustavien eri tahojen ja toimijoiden tukeminen ja edunvalvonta. Tätä tehtäväänsä liitto toteuttaa mm.

  • Toimimalla yhdyssiteenä jäsenyhdistysten välillä
  • Auttamalla jäseniä niiden omistamien työväentalojen ja muidein kiinteistöjen menestyksellisessä hoitamisessa.
  • Edistämällä työväentalojen asemaa ja etua sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että sosialidemokraattisessa liikkeessä.
  • Yhteistyöllä muiden seurantalojärjestöjen kanssa.
  • Vaikuttamalla keskeisesti vuotuisten seurantalojen korjausavustusten jakoon oikeudenmukaisella sekä tarpeet huomioivalla tavalla.
  • Jäsentaloilleen liitto jakaa vuosittain korjausavustuksia energiataloutta parantaviin remontteihin. Avustusta on haettava elokuussa, johtokunnan erikseen määrittelemään ajankohtaan mennessä.

STTL:n päätöksentekoelimiä ovat edustajakokous ja sen valitsema johtokunta, joka pyritään pitämään koko maan kattavana.  Johtokunta mm. ohjeistaa liiton edustajan Seurantaloasiain neuvottelukunnassa, joka vuosittain jakaa taloille Opetus- ja kulttuuriministeriön korjausavustukset.

Liitolla on pitkät perinteet yhteistyöstä nuorisoseurojen, maamiesseurojen, vasemmiston kansantalojen sekä pohjoismaisten työväentalojärjestöjen kanssa. Yksityinen henkilö voi tukea työväentaloja mm. ohjaamalla merkkipäiväonnittelunsa KSR:n Työväentalorahastoon.